Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kjønnsforsker Kari Jegerstedt mener at hjernevaskprogrammet gir et unyansert bilde av den norske kjønnsforskningen.