Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Randi Gressgård undersøker dilemmaer og paradokser i frihetsretorikken i sin nye bok om multikulturell dialog.
Feministiske verdiar var ein del av retorikken då krigen mot Afghanistan skulle legitimerast, meiner minoritetsforskar Randi Gressgård. Ho har eit kritisk blikk på den vestlege fridomsretorikken som også møter innvandrarar til Vesten.