Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hvert semester presenterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Semesterets kunstner. Semesterets kunstner i høst er Augon Johnsen: http://www.augon.no/