Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Randi Gressgård ser på dilemmaer og paradokser i frihetsretorikken i sin nye bok om multikulturell dialog. Økende krysskulturell migrasjon stiller demokratiske stater overfor en særskilt utfordring: hvordan sikre like rettigheter og verdighet for individer og samtidig anerkjenne kulturell forskjell?
SKOK lyser ut ett skrivestipend pålydende kr 50 000 med søknadsfrist 1. april 2011.