Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Faglig leder ved SKOK, Ellen Mortensen, deltok i NRK-programmet Førkveld 8. mars. Temaet var kvinnedagens relevans i dag.