Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

The Luce Irigaray Circle conference 2013 will take place in Bergen in June 5-7, 2013.