Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hvert semester inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en kunstner til å stille ut i senterets lokaler i Ida Blom hus (Allégaten 34).