Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tilgang, pengar og rettleiing er blant problema dei tverrfaglege sentra støter på. No vil Skok-leiar Ellen Mortensen ha tydeleg svar frå rektorkandidatane på kva dei vil gjera for dei som er tverrfaglege.