Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Etter to fireårsperiodar i førarsetet avsluttar Ellen Mortensen sitt faglege leiarskap ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK).