Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vårens fordypningsemne i Kjønnsstudier vil ha tema "Embodiment,Biopolitics and Technologies". Emnet er tverrfaglig og åpent for studenter ved alle fakultet. Undervisningsspråket er engelsk.