Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskningsprosjektet ”The Norwegian Millstone landscape” startet opp i år, etter å ha blitt tildelt midler fra Norges forskningsråd. Det tverrfaglige prosjektet har en tidsramme på tre år, og omfatter forskere innenfor geologi, arkeologi, historie og landskapsstudier.
Norske historiedager 2009 blir avholdt i Bergen for første gang siden 1996. Konferansen finner sted nå til helgen, og deltagelsen er større enn på mange år. Hovedtema er ”Historiefagets identitet”, og i år deltar også internasjonale forskerkapasiteter.
Verdens største demokrati er blitt en økonomisk og kulturell supermakt, noe som har skapt behov for en mer sofistikert og nyansert fremstilling av indisk kultur og samfunn.