Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Denne våren leverte 43 masterstudenter ved AHKR den avsluttende masteroppgaven. Hele 93 prosent ble ferdige med masterstudiet på normert tid. Instituttet gleder seg over de gode tallene og gratulerer studentene med fullført mastergrad.
Trude Fonneland disputerer for ph.d. graden
Hva skiller religiøse bilder fra annen kunst? Og hvilke virkninger har religiøse bilder? Høsten 2010 tilbyr AHKR for første gang "Religion og visuell kultur" - et tema med utgangspunkt i møtet mellom religionsvitenskap og det voksende tverrfaglige feltet visuell kultur.