Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Midtøsten og islam har stor innvirkning på dagens samfunn. Ved AHKR gir eksperter innen Midtøstenforskning bred undervisning i Midtøstens arkeologi, historie, kultur og religion.