Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Arkeologi, historie og religionsvitenskap er slett ikke blant taperne i årets søknadsrunde til høyere utdanning. AHKR undrer seg over mediefremstillingen av 2011-tallene fra Samordnet opptak.
Nå kan du søke om opptak til det tverrfaglige masterprogrammet Region og regionalisering. Søknadsfrist 15. april for studiestart i august.