Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Store delar av dei tilsette ved AHKR samla seg for å diskutere alt frå instituttsamanslåing til sikhisme.