Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

AHKR stilte med ein stor delegasjon på forskarkonferansen for afrikansk arkeologi ved Universitetet i Southampton i byrjinga av november.
Eivind Seland og Stian Hamre er tildelt prosjektstøtte
26. november opna utstillinga «Bokens folk – Jødisk-skandinavisk skriftkultur 1742-1842-1942», nøyaktig sytti år etter jødedeportasjonane frå Noreg.
Religionsvitskap har nyleg lansert Communitas, eit heilt nytt nyheitsbrev for alumni, og første nummer er allereie ute.
I løpet av 2012 har det kome fleire nye stipendiatar og ph.d.-kandidatar ved AHKR. Her er dei.
Astri Andresen og Michael Stausberg, båe frå AHKR, vart i år valde inn som medlemer i Det Norske Videnskaps-Akademi saman med ni andre.