Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Eivind H. Seland og Stian S. Hamre fekk båe støtte frå Norsk forskingsråd gjennom SAMKUL. No kan ein følgje prosjekta deira på nett.
Stipendiat Knut Melvær (AHKR) har starta opp ein akademisk podcast, (u)dannet, som tar føre seg tema som «folk burde vite litt om» og der unge forskarar får prate om feltet sitt i ein uformell samanheng.
Under den tradisjonelle markeringslunsjen til institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, vart publikasjonsmesteren for 2012 kåra, i tillegg til at ein markerte og trekte fram andre hendingar.