Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

– Det er med vemod og spenning eg takkar av, sa Sven-Erik Grieg-Smith då han vart emeritus.