Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sommaren 1914 byrja krigen som skulle ende all krig. Seks opne førelesingar markerer at det er hundre år sidan første verdskrig.
Kina, attende som sentrum i verda eller framleis underlegne Vesten? Eit nytt emne i historie tar føre seg tilhøvet mellom Kina og omverda frå 1800 og fram til i dag.