Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Urbanitet og nettverk står i sentrum når arkeologar og historikarar samlast til internasjonal mellomalderkonferanse i Bergen.
Det tradisjonelle seminaret for Masterprogrammet region og regionalisering tok for seg regional omstilling i by og land.