Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sidan mange idear forsvinn når prosjekt ikkje får støtte Forskingsrådet, publiserte Michael Stausberg og Florian Jeserich søknaden sin som artikkel.