Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Dette er tittelen på en ny bok av førsteamanuensis Eivind Kolflaath, utgitt på Fagbokforlaget. Boken er et nybrottsarbeid ved å kombinere internasjonal bevisteori, som er forankret i generell kunnskaps- og argumentasjonsteori, med en konkret studie av hvordan bevisbedømmelsen foregår i praksis i norske straffesaker.