Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.