Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Elektronisk litteratur

Det første offentlige arrangementet til den nystiftede forskergruppen for elektronisk litteratur ved LLE vakte både teoretiske refleksjoner og latter og engasjement fra salen.