Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Elektronisk litteratur

Fulbright-spesialisten Leonardo Flores ankom Bergen tidlig i august. Han er ekspert på elektronisk lyrikk og vil undervise og forske ved LLE i 2012/13.