Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forskningsrådet arrangerer under EXPO i Shanghai. I over 20 år har Kuhnle hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet. Han er en av... Les mer
Combining theoretical reflection with vivid ethnographic explorations and edited by anthropologists Bruce Kapferer, Kari Telle and Annelin Eriksen, this collection is designed to advance a critical understanding of social and personal religious experience in today's world.
Professor Andrew Lattas has recently published a new book based on his long-term anthropological engagement with Papua New Guinea
Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn
SV-fakultetet markerer denne uken at det er 40 år siden vedtak om å opprette et samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen.
Offentleg eigedom blitt omdanna til privat eigedom i stor skala.
The Problem of Dependency: Immigration, Gender, and the Welfare State
"The Hadrami Diaspora. Community-Building on the Indian Ocean Rim" by Prof. Leif Manger analyses the Hadramis of South Yemen. The book maps the emergence of their diasporic communities throughout the Indian Ocean region as an intriguing facet of the history of this region’s migratory patterns.
Kva får folk til å røyste? Kor villege er folk til å dele? Eksperimentet har opna ei ny verd av moglegheiter for samfunnsvitarar.
Færøyene styrker eget universitet og starter undervisning på masternivå i organisasjonsteori ved hjelp av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
Fredag 10. september er det klart for den tredje vitnemålsseremonien for uteksaminerte bachelorstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Sider