Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Den som vinner nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire, kan bli USAs neste president, skriver stipendiat Hilmar Langhelle Mjelde på BT-Bloggen
Effektive verktøy er noe av det viktigste et medie kan ha, men studentmediene manglet fremdeles noe viktig: En database over intervjuobjekter.
Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret. Ansvarlig redaktør er Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Sider