Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentersamfunnet og Resurssenteret arrangerer debatt den 18. september. Tittelen er "Hvordan skape rettferdig fordeling i fattige land?". Utviklingsminister Heikki Holmås stiller til debatt med Odd-Helge Fjeldstad (CMI)og Ottar Mæstad (CMI), i tillegg til Demokrati og utviklingsgruppens medlemmer Siri Gloppen (CMI) og Lise Rakner (UiB). Møteleder er Karina Asbjørnsen (NRK).
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Astrid Grasdal ble av studentene kåret til beste foreleser på mastergrad ved Institutt for økonomi. Hun underviste i kurset "Anvendt arbeidsmarkedsøkonomi" våren 2012.
Artikkel av professor Asbjørn Grønstad publisert i det anerkjente tidsskriftet Mosaic.
Straffeloven av 1902 er ikke det rette grunnlaget for å behandle trusler fremsatt i en blogg.
Økt satsing på hjemmesykepleie har positive effekter både for eldre og deres døtre
Remix Theory: The Aestethics of Sampling er en analyse av remix i kunst, musikk og nye medier.
Inger Lise Teig disputerer tirsdag 25. september for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med en avhandling om pasientflyt, styring og kritiske hendelser i psykiatrien.
Tema for Forskningsdagene 2012 er samfunn og den menneskelige faktor. SV -fakultetet deltar aktivt og du kan møte engasjerte forskere fra alle våre institutt i tre forskningsboder.
Last week over 450 delegates from around the world gathered in Bergen to take part in the European Group for Public Administration (EGPA) conference at Bryggen in Bergen.
Nyfødte barn i Danmark gir underskudd i statskassen over sine livsløp, men budsjettene balanserer likevel.
Institutt for sammenliknende politikk er vertskap for kommende forskningsmøte i nettverket "Nordic Populism" (NOPO) 19. og 20. september. I den anledning arrangerer nettverket en åpen debatt i samarbeid med Studentersamfunnet.
The Department of Administration and Organization Theory hosted the EGPA PhD-symposium.
Avhandlingen til Anne Hege Strand viser at norske kvinner og menn taper like mye på skilsmisse. Hun disputerer fredag 7. september.

Sider