Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater. Språkrådets skrifter nr. 2, forfattet av professor Anders Johansen.
Anja Maria Steinsland Ariansen ved Sosiologisk institutt er medforfatter på en studie som ser nærmere på ulike former for bias i selvrapporterte data

Sider