Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vurderer du å studere sosiologi? Her er en del nyttig informasjon for søkere. Husk fristen 15. april.
Den teknologiske utviklinga er grunnleggande open. Ungdommar som torer å utfordra dei sosiale medienes tvangstrøye kan utgjera ei veldig kraft.
"Det er åpenbart en overrekruttering til journalistyrket fra høyere sosiale lag" sier førsteamanuensis Jan Fredrik Hovden til Klassekampen 5. april..
Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet? 15 mai arrangeres den store internasjonale konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Grieghallen i Bergen. Alumner ved Universitetet i Bergen ønskes hjertelig velkommen.
"A New Model of Social Class: Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment" er en fellesartikkel hvor bla. Professor Johs. Hjellbrekke har vært medforfatter. Artikkelen har høstet stor internasjonal oppmerksomhet.
Professor Karen Christensens casestudie "Disability, Independence and Care (DIC): a cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway" er nå tilgjengelig i databank for International Social Research Methods Case Studies.
Audun Lysbakken og sentrale velferdsforskere diskuterer hvordan velferdsforskningen benyttes i politiske beslutninger.

Sider