Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Marit Skivenes har publisert en artikkel i European Journal of Social Work sammen med Tarja Pösöa og Anne-Dorthe Hestbæk. Marit Skivenes has published an article in European Journal of Social work. The article was written with Tarja Pösöa and Anne-Dorthe Hestbæk.

Sider