Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Elevene sier de lærer mer når dataspill blir brukt i undervisningen. I et nytt prosjekt skal forskere fra Universitetet i Bergen studere pedagogikken bak.
TV2 Nyhetskanalen og Sjøkrigsskolen er blant dem som har etterspurt førsteamanuensis Terje Knutsens Ukraina-ekspertise. Under den spente situasjonen i Ukraina denne vinteren har det blitt mange mediehenvendelser for Øst-Europa-eksperten.
Ukraina-krisen, frihandelsavtalen mellom EU og USA og EUs relasjoner med Norge var blant temaene EUs ambassadør til Norge Helen Campbell orienterte om da hun besøkte Institutt for sammenliknende politikk fredag 4. april.
Anja M. S. Ariansen at The Department of Sociology and Arnstein Mykletun has published a new study that investigates whether higher average age at first delivery increase gender differences in sickness absence.
Anja M. S. Ariansen ved Sosiologisk institutt har sammen med Arnstein Mykletun publisert en ny studie hvor de ser på om høyere gjennomsnittelige fødealder for førstefødte fører til større kjønnsforskjeller i sykefraværet.
Valgvold og valgadministrasjon i Afrika sør for Sahara er forskningsfeltet til Stephan Hamberg, stipendiat ved University of Washington. Han er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk vår- og høstsemesteret 2014.

Sider