Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

De Økonomisk Råds argumenter i klimadebatten i Danmark har sterk relevans også for norske forhold, sier "vismand" og professor Eirik Schrøder Amundsen.

Sider