Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for geografi bidrar med fire spennande foredrag på Fagleg-pedagogisk dag ved UiB 2015, tre i geografi og eitt i systemdynamikk.
Professor ved Sosiologisk institutt, Sigmund Grønmo, har blitt utnevnt til æresprofessor ved Charles Darwin University (CDU) i Australia.
Bachelorprogrammet i geografi er blant de programmene som får best tilbakemelding fra UiB-studentene i Studiebarometeret.
I studiebarometeret for 2014 får både bachelor- og masterprogramma i samanliknande politikk svært gode tilbakemeldingar frå studentane, med høvesvis 4,3 og 4,4 poeng av 5 mulege.
Sist ukes valg i Hellas har skapt en ny bølge av håp om at det finnes er alternativ til det rådende nyliberale hegemoni. I en ny artikkel i magasinet Ceasfire vurderer Laurence Cox og Alf Gunvald Nilsen mulighetene for liknende endinger andre steder i Eurpoa.
Professor Marit Skivenes har sammen med Sisssel Trygstad (Fafo) publisert en artikkel i "Economic & Industrial Democracy" med tittelen "Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangements".

Sider