Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det er vanskelig å forestille seg at vi skal takle klima og energiutfordringene uten mer kompakte byer.
Frode Løvlie disputerer fredag 06.03.2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The institutional trajectory of Hamas: From radicalism to pragmatism—and back again?»

Sider