Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.
Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har publisert artikkelen "Hybrid Collaborative Arrangements: The welfare administration in Norway – between hierarchy and network" i Public Management Review.
Det samfunnsvitskaplege fakultet får ny fakultetsdirektør for første gong på 15 år. Alette Gilhus Mykkeltvedt vil gjera fakultetet endå tydelegare og meir synleg.
Korleis påverka bankkrisa islendingar si støtte til det politiske systemet og oppfatning av korrupsjon? Svara får du av Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall (Linkøping U.) og Jonas Linde (Sampol) i ein nyleg publisert artikkel.
Fagutvalet ved Administrasjon og Organisasjonsvitskap arrangerte studietur for alle bachelor-, master- og årsstudentar i februar. Turen gjekk til Berlin der deltakarane på turen fekk ta del i eit rikhaldeg fagleg såvel som sosialt arrangement.
Professor Jens E. Kjeldsen om det kontroversielle Skavlan-intervjuet

Sider