Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Les meir om korleis Institutt for økonomi og SV-fakultetet tek imot deg som ny års-, bachelor- eller masterstudent.
Professor Marius R. Busemeyer ved Universitetet i Konstanz vil bli tildelt Stein Rokkan-prisen for samanliknande samfunnsforsking i regi av ECPR.
Kenneth Bo Nielsen har, sammen med Uday Chandra fra Max Planck i Tyskland, redigert et særnummer av Journal of Contemporary Asia om ‘Rethinking Resistance: Subaltern Politics and the State in Contemporary India’
Artikkelen ser på hvorvidt ulike teorier om velferdsstatens utvikling kan bidra til å analysere enhetsskolereformer og forskjeller i utdanningssystemer mellom land.

Sider