Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hans Jørgen Gåsemyr har undersøkt mer enn 2000 frivillige organisasjoner, for å utforske mulighetene og begrensingene for denne typen aktiviteter i dagens Kina.
Sosiologen Helga Nowotny ble 2. oktober 2015 utnevnt til æresdoktor ved UiB
Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.

Sider