Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.
Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.
Mitt masterprosjekt går ut på å vurdere hvordan digitale verktøy best kan brukes i planlegging av offentlige uterom.
The first book of its kind, Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing engages broadly with the often too neglected yet significant questions of gesture in visual culture.

Sider