Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen sin monografi "Grassroots Politics and Oil Culture. The Revolutionary Petro-State" er en etnografisk studie av forholdet mellom grasrotbevegelser og den venezuelanske staten under Hugo Chávez' regjeringstid i lys av landets historiske utvikling som oljestat.
NRK har gjort stor suksess med konseptet sakte-TV. I dag fortalte «mannen bak sakte-TV» Thomas Hellum om produksjonen til studenter ved Media City Bergen.
Anna Dybwad Alstad, Marte Ramstad og Kari Elida Eriksen vil hjelpe nye studenter i overgangen til studentlivet. De er mentorer for nye geografistudenter dette semesteret.
Mandag 4. september ble Kari Wærness utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".

Sider