Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge uføretrygdedes deltakelse i arbeidslivet.
Praksis i sammenliknende politikk er et emne i vekst, med flere søkere for hvert semester. Vi er derfor glade for å meddele at vi også har en rekke attraktive nye samarbeidsbedrifter med på laget fra og med våren 2019!
Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».
I Det internasjonale gjennombruddet (2017) hevder Terje Tvedt at en politisk elite har ført det norske folk bak lyset for å fremme sine egne interesser gjennom statlig finansiert bistand og massiv innvandring. Menneskerettighetene er blitt innført som en slags sekulær religion, og multikulturalismen er blitt statsbyggingsideologi. Ifølge Tvedt fins det ikke egentlig noe nasjonalt fellesskap i... Les mer

Sider