Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Økt vernetid for musikkutøvere og produsenter
EU-domstolen gir i tolkningsuttalelse fra 14. juni 2011, i sak 360/09 Pfleiderer AG mot Bundeskaretllamt, interessante føringer for avgjørelser av krav om dokumentinnsyn i saker som er behandlet av konkurransemyndighetene.
EFTA-domstolen avsa 12. september 2011 dom i tvisten mellom tobakksprodusenten Phillip Morris og Norge. Sak E 16/10.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics