Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Commission Staff Working Document on state aid-compliant financing, restructuring and privatisation of State-owned enterprises (SOE).
Konkurranseråd Bekkevold gir en omfattende oversikt over initiativer og tiltak som ble vedtatt høsten 2011 innen tre felt: konkurranse, statsstøtte og anskaffelser.