Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

I veke 41 reiser Forskargruppa i Konkurranse – og Marknadsrett på eit 5-dagars opphald ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Føremålet med turen er å skape tettare band både fagleg og sosialt i gruppa, og ikkje minst å besøke ein svært anerkjend forskingsinstitusjon innanfor vårt fagfelt.