Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

I artikkelen skriv Ingrid om høvet mellom nasjonal og EØS-rettsleg konkurranseregulering. Artikkelen vert publisert i Tidsskrift for Forretningsjus.
The criteria of presence of state resources, selectivity and effect on trade under Articles 107(1) TFEU and 61(1) EEA in Case C-518/13 The Queen, on the application of Eventech Ltd v Parking Adjudicator.