Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Postdoktor Malgorzata Cyndecka sin avhandling "The Market Economy Investor Test In EU State Aid Law: Applicability and Application" er nå publisert. Avhandlingen omhandler en analyse av det økonomiske instrumentet MEIP (The Market Economy Investor Test) som er en test EU-domstolen og EFTA-domstolen benytter i forbindelse med undersøkelser av et lands statstøtteordninger.