Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Høsten 2019 reiste forskergruppen i EU/EØS konkurranse- og markedsrett på et femdagers opphold ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Formålet med turen var å skape tettere bånd både faglig og sosialt i gruppen, og ikke minst å besøke en svært anerkjent forskningsinstitusjon innenfor vårt fagfelt.