Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Corona-tiden byr på utfordringer for oss alle, men Forskergruppen for EU/EØS, konkurranse- og markedsrett er like aktive som før!
Forskergruppemedlem Malgorzata Cyndecka var nylig gjest på Misjon Veslandet - en podcast fra PwV, om statens tiltak i relasjon til koronakrisen.
Forskergruppemedlem Halvard Haukeland Fredriksen publiserte 20. april et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states". Innlegget presenterer og analyserer den nylig avsagte avgjørelsen fra ECJ, Case C-897/19, som kan vise seg å bli viktig for fremtiden for EØS-samarbeidet og for forholdet mellom EFTA-statene og EU.