Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Professor Halvar Haukeland Fredriksen er utpekt som leder av lovutvalget etter NAV-saken.
In June this year, the book "Leniency in EU Competition Law", written by the leader of the research group, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, was published as part of the International Competition Law Series at Wolters Kluwer.
Leiar av forskergruppa Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har fått publisert sin artikkel "ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknaden" i tidsskriftet Lov og Rett, vol 59, 5, 2020, s. 261-273.