Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Thomas Vinje har holdt en gjesteforelesning på Competition Law-kurset
Kristian Strømsnes har utgitt sin doktoravhandling med tittelen: Anskaffelsesrettslig "uten virkning".
I artikkelen vurderer Oprysk blant annet om EUs "Digital Content Directive" sitt formål ikke blir ivaretatt som følge av at direktivet ikke berører opphavsretten.
I artikkelen skrive Lunde om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff.